logo BROTS
1r plat 1r plat
Entresuelo 1.A

1r PLAT

Entresuelo 1.A

Els seus objectes quotidians uneixen l'herència racional de la bona forma, enfocada en la funció i formalitzada a través d'una senzillesa de tipus industrial, amb un caràcter lúdic que aconsegueix establir vincles emocionals amb l'usuari ja sigui mitjançant l'humor o l'enginy.
“1r Plat”, “2n Plat” i “3r Plat”, són plats que milloren la seva funcionalitat original. Un inclinat per a pendre la sopa i poder escurar fins a l’última gota. Un altre amb un broc per poder beure el caldo o crema més fàcilment. El tercer és perfecte per acompanyar el menjar sense tenir que servir-se d’un ganivet o altres.

www.entresuelo1a.com

17€